• Native Mandarin Chinese Speaker
 • Previous Client-facing Sales Experience
 • Located in Chiang Mai or Willing to Relocate

3 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 30k /เดือน (รวมค่าคอมมิชชั่น)

Applied
 • Selling services
 • Norhthern Area
 • have own car

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • พนักงานหญิงอายุ 23 ปี ขึ้นไป
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ดี
 • (พูดจีนได้ พิจารณาเป็นพิเศษ)

18-Oct-16

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • พนักงาน(หญิง)อายุ 23 ปี ขึ้นไป
 • ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ดี
 • มีใบขับขี่รถยนต์

18-Oct-16

THB13k - 20k /เดือน

Applied
 • พนักงานหญิงอายุ 23 ปี ขึ้นไป
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ดี
 • (พูดจีนได้ พิจารณาเป็นพิเศษ)

18-Oct-16

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล