• Bachelor degree in General or Business admin
  • 5 –6 years in business development
  • Location survey and location map skill

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • Bachelor degree in General or Business admin
  • 1-2 years in business development or property
  • Location survey and location map skill

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • เพศหญิง วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
  • รักงานขาย มีบุคลิกภาพ และมนุษย์สัมพันธ์ดี
  • มีประสบการณ์ด้านการขายอสังหาริมทรัพย์

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล