• Good command in English or Chinese
  • More yearly holiday allowance
  • Bonus payout twice a year

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • เพศหญิง หรือชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านการส่งออก (Export)

07-Dec-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล