• จัดซื้อจัดหาสินค้า นำเข้าจากประเทศจีน
  • ประสานงานการจัดซื้อต่างประเทศ
  • มีทักษะในการเจรจาต่อรองราคา

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ทบทวนข้อตกลง และรับคำสั่งซื้อจากลูกค้า
  • ติดต่อประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง
  • รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

19-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล