• เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
  • บุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส
  • ประสบการณ์ด้านธุรกิจความงาม 2 ปี ขึ้นไป

22-Oct-16

 

Applied
  • เพศชายและหญิง อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป
  • มีความรักและเข้าใจในสายอาชีพนี้
  • พร้อมที่จะเรียนรู้งาน ขยัน ใฝ่รู้ รักความก้าวหน้า

22-Oct-16

 

Applied

Therapist

Royal Thai Massage Co Ltd

ต่างประเทศ

  • Therapist,Thai Style DaySpa in Portugal (Europe)
  • English speaking, min 3 years experience
  • gd salary, commission, housing, workpermit etc

21-Oct-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล