• ปริญญาโท สาขาสื่อสารตรา
  • มีทักษะทางด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษที่ดี
  • มีผลงานวิชาการ

02-Dec-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล