• Bachelor’s degree or Higher in Marketing
 • 1-3 years’ experience in logistics and marketing
 • CGPA must be 2.75

08-Dec-16

 

Applied
 • เพศ : หญิง , ชาย อายุ(ปี) : 25 - 35 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป

08-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai nationality, age 25 – 33 years old
 • Bachelor’s degree Marketing, Business Management
 • Good English language communication skills

07-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Business Administration
 • Strong Communication skills
 • Computer proficient with MS Office

07-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 27 ปีขึ้นไป วุฒิ ปวส ขึ้นไป
 • สามารถเป็นพิธีกร หรือ MC ได้
 • มีทักษะในการสื่อสาร ติดตามงานขาย

07-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 27 ปีขึ้นไป วุฒิ ปวส ขึ้นไป
 • สามารถเป็นพิธีกร หรือ MC ได้
 • มีทักษะในการสื่อสาร ติดตามงานขาย

07-Dec-16

 

Applied
 • Very high level of English and Thai
 • Work in the international company
 • Presentable appearance

06-Dec-16

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล