• Bachelor's degree or higher in Marketing
 • 2-4 yrs of work exp. in CRM or Marketing
 • Strong communication and interpersonal skills

27-Oct-16

 

Applied
 • วางแผน Online เพื่อเพิ่ม traffic ให้กับเวปไซต์
 • คิดแผนกิจกรรมต่างๆเพื่อเพิ่ม Engagement ในเฟสบุคIG
 • มีประสบการณ์การทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

27-Oct-16

 

Applied
 • ประสบการณ์ด้านการบริหารงานลูกค้า
 • จัดกิจกรรมเพื่อสร้างเครือข่าย
 • มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ

26-Oct-16

 

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (สัญชาติไทยเท่านั้น)
 • มีประสบการณ์ในสายงานด้านประชาสัมพันธ์
 • สามารถสือสารภาษาอังกฤษได้

26-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล