• Degree or higher in Marketing
 • Receive and process customer orders
 • experience in Jewelry business required

01-Dec-16

 

Applied

Online Marketing

Hitech Link Co., Ltd.

ปริมณฑล-นครปฐม

 • ดูแลภาพรวมเว็บไซต์ และวางแผนตกแต่งเว็บไซต์
 • ดูแลการอัพเดตข้อมูลข่าวสารหน้าเว็บไซต์
 • สามารถคิด content Marketing เพื่อจัดทำ Banner

30-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • งานประสานงานข้อมูลการตลาด Forecast
 • งานการตลาด ช่องทาง Online
 • ป.ตรี ขึ้นไป มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี

30-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai or Foreign nationality
 • Experience in finding new clients
 • From the Jewelry industry

30-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล