• วางแผนการจัดกิจกรรม สื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม
  • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์และสามารถขับรถได้.
  • รับผิดชอบการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดภายในประเทศ

26-Oct-16

 

Applied
  • ดำเนินการร่วมกับฝ่ายบริหารในการพัฒนาระบบงาน
  • จัดทำโครงการและกิจกรรมเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์
  • ให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาให้กับลูกค้าที่สนใจ

24-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล