• ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ การตลาด นิเทศศาสตร์
  • มีทักษะคอมพิวเตอร์ดี เน้นโปรแกรม Excel
  • วางแผน และกำหนดกลยุทธ์การเลือกใช้เครื่องมือสื่อสาร

26-Oct-16

 

Applied
  • บริหารทีมขายกำหนดยอดขาย
  • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ ,การตลาด
  • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

24-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • pharmacy or medical sciences or marketing
  • 1-3 years relevant work experience
  • experience in aesthetic field

28-Sep-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล