• Degree in Accounting/Finance/Business Admin
  • 5-8 years working experience in costing role
  • Directs, develops and controls activities

19-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ชอบความท้าทายในงานขาย
  • ประสบการณ์ 2-3 ปีในงานขายสินเชื่อมีหลักประกัน
  • ประสบการณ์สินเชื่อธุรกิจ วิเคราะห์เครดิตลุกค้า

16-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล