• ชาย อายุ 25 ถึง 40 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สัตวบาล
  • ไปเยี่ยมฟาร์มลูกค้าสุกร

05-Dec-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล