• ชาย อายุ 25 ถึง 40 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สัตวบาล
  • ไปเยี่ยมฟาร์มลูกค้าสุกร

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • วางแผนและบริหารจัดการการเลี้ยงสุกร
  • ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้เลี้ยงสุกร
  • จบการศึกษาระดับ ปวส. สาขาสัตวศาสตร์

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล