Human Resources Manager

Thai Toshiba Lighting Co., Ltd.

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Thai nationality only
 • Bachelor’s degree in Law, Human Resources
 • At least 10 years experience in Human Resources

08-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลงานทางด้าน HR ทั้งระบบ สรรหาว่าจ้าง
 • ชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี

07-Dec-16

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 38 ปี วุฒิ ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ในงานบุคคลและธุรการ ระดับจัดการ 3 ปี
 • มีประสบการณ์ในงาน HRD จะเป็นประโยชน์ต่อการทำงาน

06-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Handle all recruitment process since sourcing
 • Update organization chart for further use
 • Report, analyze, and prepare manpower planning

21-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล