• Control and monitor field force headcount
  • Update and follow up on recruitment status
  • Monitor promoter performance and provide feedback

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • Master Degree in Human Resource
  • Age not exceeding 30 years.
  • Change Management or Coaching certification

25-Oct-16

 

Applied
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารทรัพยากรมนุษ
  • ประสบการณ์งานสรรหาและฝึกอบรม อย่างน้อย 2 ปี
  • สามารถเริ่มงานได้ทันที

24-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล