• ปริญญาตรีขึ้นไปทางด้านบริหารบุคคล
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 0-3 ปีทางด้านสรรหาบุคลากร
  • มีทักษะด้านสังคมและการติดต่อสื่อสาร

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

HR MANAGER

PRTR Recruitment and Outsourcing Thailand

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  • Managing recruitment systems and processes
  • Overseeing manpower planning, recruitment
  • Monitoring salary structure and benefits

19-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล