• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาทรัพยากรบุคคล
  • มีประสบการณ์ทางานอย่างน้อย 10 ปี
  • กากับดูแลและบริหารจัดการงานทรัพยากรบุคคล

01-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล