• เพศหญิง สัญชาติไทยอายุ 30 ปีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ในการวางแผนอัตรากำลังคน
  • มีความรู้และสื่อสารภาษาอังกฤษดี

24-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • จัดฝึกอบรมพัฒนาบุคคลากรขององค์กร
  • สรรหาและคัดเลือกพนักงาน
  • จัดเก็บรักษาและปรับปรุงแก้ไขเอกสาร รายงาน

24-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล