• วางแผนจัดระบบงานบริหารการจัดการอาคาร
 • ควบคุมดูแลการบริหารและการให้บริการ
 • จัดเก็บรวบรวมข้อมูลการทำงานของเครื่องจักร

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bonus 2-3 mnths, Cola, Meal Allo, PVD Fund,Medical
 • High Reputation Garment Accessories Manufacturer
 • At least 6 yrs. experience in HR

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สรรหา บุคลากรให้หน่วยงานตามที่ร้องขอ คัดเลือก
 • จัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว
 • มีประสบการณ์งานบุคคล อย่างน้อย 1 ปี

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Compensation & Benefits
 • Time Attendance
 • Monthly X-entry cheque payment

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Female, Thai Nationality, Age 25-30
 • Bachelor's Degree in Business Administration
 • 2 - 5 years working experience

26-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • HR & Admin
 • Administration
 • Human Resource

26-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree or Master's in Human Resources
 • 8 years of work experience in HR Management,
 • Compensation & Benefits and Recruitment

26-Oct-16

 

Applied
 • Assist the Sr. HRBP in handing the HRM
 • Bachelor or master degree in any field
 • At least 3 years’ experience in factory production

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Assist the HR GM in supervising BP
 • Bachelor or master degree in any field
 • At least 5 years’ experience in Sr. HR Mgr. Level

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Master Degree in HRD/HRM/OD.
 • Talent acquisition (recruitment).
 • Reward & Recognition Program.

25-Oct-16

 

Applied

HR Officer PT16102007

PA & CA Recruitment Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Thai Nationality Female age 25 -30 years old
 • Bachelor's degree in related field
 • Need experience in HR Job 3 years up

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป บริหารธุรกิจ,จิตวิทยา
 • การจัดทำสื่อ และสื่อสารภายในองค์กร
 • งานสรรหาบุคลากร ดำเนินการวางแผนสรรหากำลังพล

25-Oct-16

 

Applied
 • HR
 • Human resource
 • Recruitment

24-Oct-16

THB20k - 25k /เดือน

Applied
 • HR. management
 • HR generalist
 • Experience in recruitment/com&ben/OD

24-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Delivers in all areas of the recruitment process.
 • Administers all company employee benefits.
 • 8 years hands-on experience in HRM.

24-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 8 years hands-on experience in HRM
 • Knowledge and experience in handling labor union.
 • Good command of English communication.

24-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai Nationality, age 25 – 35 years old
 • Responsible for HR functions
 • Supporting all recruiting requirements

24-Oct-16

 

Applied
 • จัดหาแหล่งสรรหาบุคลาการ
 • ออกบูธรับสมัครงาน 1 ครั้ง/ไตรมาส
 • ถ่ายรูป ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ทุกหน่วยงานรู้จัก

21-Oct-16

 

Applied
 • Focus in Recruitment.
 • Experience in HR field minimum 4 years
 • Strong English, both written and spoken.

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Assistant Compensation & Benefits Manager

L'Oreal (Thailand) Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Bachelor Degree in HR Management
 • Good computer literature
 • Good command of English

21-Oct-16

 

Applied
 • Thai National only
 • 15+ years work experience
 • Developing and implementing the HR policies

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's or higher in Human Resources.
 • Experience in HR Management, C&B, and Recruitment.
 • Good command of both spoken & written English.

18-Oct-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล