• สรรหาพนักงานให้มีประสิทธิภาพและตรงต่อความต้องการ
 • ดูแลด้านแรงงานสัมพันธ์
 • วัดผลและประเมินผลการปฏิบัติงาน

27-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Knowledge of Human Resource Development
 • Good communication of both spoken & written Eng
 • Good communication and interpersonal skills

27-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Head of HR (OD, IT business)

en world Thailand

ปริมณฑล-นนทบุรี

 • Directs the needs assessment for training
 • Identifies/incorporates best practices
 • Trains employees on HR issues

26-Oct-16

THB120k - 160k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Deep understanding of recruitment processes.
 • experience in recruitment function in hospital
 • Accountabilities and Result oriented

26-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ป.ตรีหรือโทรัฐศาสตร์/รัฐประศาสนศาสตร์/บริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 10 ปี
 • คะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 650 คะแนน

26-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง สัญชาติไทยอายุ 30 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการวางแผนอัตรากำลังคน
 • มีความรู้และสื่อสารภาษาอังกฤษดี

24-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดฝึกอบรมพัฒนาบุคคลากรขององค์กร
 • สรรหาและคัดเลือกพนักงาน
 • จัดเก็บรักษาและปรับปรุงแก้ไขเอกสาร รายงาน

24-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล