• เพศชาย-หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 7 ปีขึ้นไปในสายงานบุคคล
 • สามารถทำงานวันเสาร์เว้นเสาร์ได้

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 7 ปีขึ้นไปในสายงานบุคคล
 • สามารถทำงานวันเสาร์เว้นเสาร์ได้

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี/ปริญญาโท ขึ้นไป สาขาการจัดการทรัพยากรมนุ
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล

30-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Answering employee questions
 • Processing incoming mail
 • Creating and distributing documents

30-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • งานดูแลการสรรหา ว่าจ้าง และการฝึกอบรม
 • ประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป
 • เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 24 - 42 ปี

30-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มึใจพัฒนาความรู้ ความสามารถของตนเอง อยู่ตลอดเวลา
 • มีความคิดริเริ่ม อดทน ซื่อสัตย์
 • ชาย - หญิง วุฒิ ปริญญาตรี ขึ้นไป

21-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล