HR MANAGER

PRTR Recruitment and Outsourcing Thailand

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  • Managing recruitment systems and processes
  • Overseeing manpower planning, recruitment
  • Monitoring salary structure and benefits

26-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • เพศชาย / หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ด้านงานธุรการอย่างต่อเนื่อง 5 ปี
  • เดินทางมาทำงานที่ขอนแก่นได้ (มีที่พักอาศัยให้)

26-Oct-16

 

Applied
  • เพศชาย / หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ด้านงานธุรการอย่างต่อเนื่อง 5 ปี
  • เดินทางมาทำงานที่ขอนแก่นได้ (มีที่พักอาศัยให้)

22-Oct-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล