• วุฒิ ปวส. สาขาก่อสร้าง โยธา
  • มีประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้าง 1-2 ปี
  • สามารถใช้โปรแกรมเขียนแบบได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

21-Oct-16

 

Applied
  • เพศชาย ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา / วิศวกรรมไฟฟ้า
  • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม พร้อมระบุเลขที่ใบอนุญาต
  • สามารถเขียนแบบ Auto Cad, ถอดแบบ

18-Oct-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล