• เพศชาย ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา / วิศวกรรมไฟฟ้า
  • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม พร้อมระบุเลขที่ใบอนุญาต
  • สามารถเขียนแบบ Auto Cad, ถอดแบบ

09-Dec-16

 

Applied
  • เพศชาย ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา / วิศวกรรมไฟฟ้า
  • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม พร้อมระบุเลขที่ใบอนุญาต
  • สามารถเขียนแบบ Auto Cad, ถอดแบบ

02-Dec-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล