• Experience in civil construction, utilities.
 • Experience in civil construction, bridges, tunnels
 • Experienced Civil thread Construction of the drain

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบปริญญาตรีสาขา ตกแต่งภายใน/สถาปัตย์ภาย (โดยตรง)
 • ประสบการณ์ทำงานมาอย่างน้อย 3-5 ปี
 • มีความสนใจด้านงาน Interior Design ทุกรูปแบบ

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/ หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี
 • ประสบการณ์การออกแบบงานก่อสร้างไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

19-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Architecture or related field
 • Develop Specification consultant team
 • Have a good relationship with Architectures

19-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Project Achitecture Background
 • High-rise Building experience
 • Interior Design

11-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล