• ปริญญาตรี สาขา สถาปัตย์ฯ/โยธา/ไฟฟ้า
  • ประสบการณ์ในการควบคุมงานโครงการอสังหาริมทรัพย์
  • รับผิดชอบตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้าง

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี
  • มีประสบการณ์งานเขียนแบบระบบปรับอากาศ(HVAC.)

08-Dec-16

 

Applied
  • Bonus 4-5 mths, Group Health Insurance, Language
  • Building Maintenance Service
  • 1 - 3yrs, exp, in Electrical or any related field

05-Dec-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล