• เพศ ชาย/หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
  • ปริญญาตรี สาขาโยธา/ก่อสร้าง/สถาปัตย์
  • ประสบการณ์ด้านงานก่อสร้างบ้าน และอาคารพาณิชย์

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • ไม่จำกัดเพศ อายุ 24 ปีขึ้นไป
  • มีความใส่ใจ และละเอียดรอบคอบในการทำงาน
  • สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน

21-Oct-16

 

Applied
  • ไม่จำกัดเพศ อายุ 24 ปีขึ้นไป
  • มีความใส่ใจ และละเอียดรอบคอบในการทำงาน
  • สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน

20-Oct-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล