• Proactively assist in the sale and service process
  • Support RM on daily operational , credit approval
  • Bachelor/ Master degree in accounting, finance

07-Dec-16

 

Applied
  • อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • เพศชาย
  • มีประสบการณ์ด้านสินเชื่อ อย่างน้อย 5 ปี

05-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล