• เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
  • ปริญญาตรี สาขาบัญชี/การเงิน
  • มีความรู้ด้านกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

28-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล