• ปริญญาตรีขึ้นไปโดยเน้น สาขาทางด้านสถิติ
 • ประสบการณ์การทำงาน 0-3 ปี
 • ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Excel, Word

3 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • พัฒนาและปรับปรุงกรอบและกระบวนการบริหารความเสี่ยง
 • พัฒนาแบบจำลองเงินกองทุน จัดทำรายงานเงินกองทุน
 • คำนวณสำรองประกันภัยของผลิตภัณฑ์ และจัดทำรายงาน

3 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
 • อายุ ไม่เกิน 26 ปี / มีประสบการณ์ 0-3 ปี
 • ยินดีพิจารณารับนักศึกษาจบใหม่

3 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไปทางด้านสถิติ คณิตศาสตร์ประกันภัย
 • ประสบการณ์ในการคำนวณอัตราเบี้ยประกันภัย
 • มีความรู้ทางด้านสถิติ และใช้ Excel ได้เป็นอย่างดี

3 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in Business Administration
 • 1-3 years of professional experience in sales
 • Strong Computer Skill and Microsoft Office

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • 2 year experience in BI and Data Analyst
 • Proficiency Creating reports, performing analysis
 • Exp. online advertising industry, Google Analytic

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Process-driven analysis skills is needed
 • Strong interpersonal
 • Fast learner and self-starter

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Office close to Rama 9 MRT Station
 • Experience in strategic thinking in Banking field
 • Bachelor or Master degree in business or related

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good university degree in a quantitative
 • Strong computational skills preferably in SAS
 • 3 years of relevant experience in a related area

8 ชั่วโมงที่แล้ว

มากกว่า THB120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor degree in mathematics, statistics
 • Experience in data-mining, data analysis
 • Experience and expertise in Big Data

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี หรือ โท สาขาสถิติประยุกต์
 • มีประสบการณ์ด้านการวิจัยการตลาด 3-5 ปี
 • ความรู้ทางสถิติเบื้องต้นและ/หรือสถิติขั้นสูง

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in any related fields
 • 3 years’ experience in Sales, Finance, Admin.
 • Good command of written & spoken English

8 ชั่วโมงที่แล้ว

THB35k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Data Analyst

iTopPlus Co., Ltd.

ห้วยขวาง

 • Male/Female Age 24-30 years old
 • Experience as Data Analyst or related function.
 • Good command of written and spoken English

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Propose strategy to set channel KPI sales
 • Degree or higher in Business admin, Finance
 • Channel management background is advantage.

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male or Female, age over 35 years
 • Degree in Business Administration Management
 • 5 years of experience in Insurance or Financial

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Business Planning / Management Accounting
 • Rolling forecast and variance analysis
 • Feasibility study and project/program analysis

05-Dec-16

มากกว่า THB160k /เดือน

Applied
 • ร่างกฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และกฎหมายต่างๆ
 • จัดทำแนวการตรวจสอบตามแผนงานประจำปี
 • ติดตามดำเนินการแก้ไข และเพิ่มเติมข้อบังคับ

05-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

SALES OPERATION HEAD

KENNEDIA CONNEXT CO., LTD.

กรุงเทพมหานคร

 • convenient working place with good package
 • Hands-on, roll up the sleeves
 • Strong experience in sales operations or inside

05-Dec-16

 

Applied
 • Data Collection
 • Update information to internal systems
 • German Speaking

05-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor's degree in IT related fields
 • Excel, Access, SQL Tool, VB.net
 • Analyst

05-Dec-16

 

Applied

Business Analyst

Sony Thai Co., Ltd.

ห้วยขวาง

 • Thai Nationality
 • Bachelor’s degree or higher in finance
 • Excellent command of English

05-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Business Strategist

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Corporate Strategy
 • Business Planning
 • Process Improvement

05-Dec-16

THB70k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

ETL Developer (Contract)

Cube of Nine Company Limited

กรุงเทพมหานคร

 • 3 yrs experience in ETL processing design/develop
 • Experience in ETL DataStage and SAS programming
 • Strong analytical and problem solving skills.

05-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเศรษฐศาสตร์ สถิติ การตลาด
 • ชอบงานวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคบน Social Media
 • วิเคราะห์ Sentiment (วิเคราะห์ข้อมูลคำสนทนา)

05-Dec-16

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ให้คำปรึกษาถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาของลูกค้า
 • มีทักษะด้านการเขียนเพื่อใช้ในการสื่อสารได้ดี
 • เขียน และพูดภาษาอังกฤษได้ดี

04-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree relevant qualifications
 • 2 – 3 years' of experience in Ad Operations
 • Exp in Ad Operations, online advertising, etc

02-Dec-16

 

Applied
 • Experience in Operations Improvement
 • Project management with strong consultancy skills
 • Good analytical & communication skills

02-Dec-16

 

Applied

Trade Finance Documentation Officer

KASIKORNBANK (KBank)

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor's Degree in any fieds
 • New graduate are welcome
 • Working area : Asoke or Chaengwatthana

02-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor's degree in IT related fields
 • Excel, Access, SQL Tool, VB.net
 • Analyst

02-Dec-16

 

Applied
 • Project Management
 • Assist team members on project
 • Assist with the compilation of fieldwork costs

02-Dec-16

 

Applied
 • Research and solving on operations issues
 • Provides and supports the implementation
 • Analytics operations processes to ensure

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good command of written and spoken English
 • Bachelor's Degree in Engineering, Computer Science
 • 5 years experience in SAP implementation

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Business Analyst

JAC International

ห้วยขวาง

 • Bachelor's Degree in any related fields
 • 3-5 yrs’ experience in Sale,Finance,Admin
 • Good in English & Business Management experience

02-Dec-16

 

Applied
 • A Thai Citizen. Male or Female
 • 5 years working as IT Business Analys
 • BA Degree in MIS, Business Computer

02-Dec-16

 

Applied
 • Degree in Computer Science, Software Engineering
 • Experience in Spring, Strut, Hibernate
 • Experience in HTML5, Web-Service, JSON

02-Dec-16

THB25k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor’s degree in Information Systems
 • 2-3 years’ experience, preferably with FMCG
 • Good communicator with strong interpersonal skills

01-Dec-16

 

Applied
 • contract drafting and negotiation
 • in-house legal department
 • international law firm, Asia Pacific

01-Dec-16

 

Applied
 • System Analyst
 • Programmer (JAVA)
 • Java Programmer

01-Dec-16

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเศรษฐศาสตร์ สถิติ
 • วิเคราะห์ข้อมูล และประสบการณ์ด้านการขาย
 • มีความรู้ด้านสถิติ (Statistics)

01-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Business Analyst

IDEABOY RECRUITMENT CO., LTD.

กรุงเทพมหานคร

 • Male/Female, Thai Nationality.
 • At least 2-3 years of experience
 • Good interpersonal skills and service mind

01-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

SOFTWARE BUSINESS ANALYST

PRTR Executive Recruitment

กรุงเทพมหานคร

 • This is an excellent opportunity
 • Experience of liaising with a warm client list
 • Experience as a Business Analyst

01-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Sales Analysis Officer

Jaspal Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • เพศหญิง อายุ 25-32 ปี
 • มีประสบการณ์การทำงานฝ่ายการตลาดหรือฝ่ายขาย 2-3 ปี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

01-Dec-16

 

Applied

Business Analyst

101 Global Co., Ltd.

ห้วยขวาง

 • Bachelor's Degree in Business Administration
 • At least 3-5 years working experience in IT
 • Experience in Business process of Banking

01-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 10 years experience in Risk & fraud protection.
 • TQA knowledge / experience is a plus.
 • Risk Management and Internal Control (COSO).

01-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3-5 Years working for strategic project management
 • MBA background would be a huge advantage
 • Passion for business

01-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Excitement to build a new hotel brand
 • Experiences in Business Development, Site Analye
 • Passion to learn new things and grow,good attitude

01-Dec-16

 

Applied
 • Financial Investment
 • Investment Analysis
 • Asset Allocation

01-Dec-16

 

Applied
 • Analyze and suggest all department
 • Ability to communicate clearly and professionally
 • Male/Female Age 30-38 years old

30-Nov-16

 

Applied
 • Degree or above field Transport Engineering
 • Good English Proficiency
 • Problem solving and decision making

30-Nov-16

 

Applied
 • Category analysis and planning, shopper insight
 • Business/ Market intelligence, Marketing research
 • Retail audit, Quantitative

30-Nov-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล