• ออกแบบโครงสร้างและตัวชี้วัดองค์กร, KPI, Quality
  • พัฒนามาตรฐานและคุณภาพการทำงาน, TMG Quality System
  • มีความคิดสร้างสรรค์ การวางแผน ทำงานเป็นทีม

07-Dec-16

 

Applied
  • HROD experience 10 yrs, Change Management
  • Knowledge skill Strategies, KPI, ISO, Quality
  • Development, Evaluate, Create, Change

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล