Business Analyst

KBTG

ปากเกร็ด

  • Bachelor/Master’s degree in Finance, Mathematics
  • Experience in Banking, Finance
  • Knowledge in banking products e.g. CRM

17-Oct-16

 

Applied

Operation Manager

O2 Group

ปากเกร็ด

  • เพศชาย/หญิง อายุ 30 เป็นต้นไป
  • ปริญญาตรี สาขา บัญชีและการเงิน /สถิติประยุกต์
  • ประสบการณ์ด้านบริหารจัดการด้านการเงิน

17-Oct-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล