• ปริญญาตรีหรือปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • สามารถวิเคราะห์ Business Model

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีทางด้านบริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน 2 ปี ในด้านธุรกิจ SME
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Finance or Accounting
 • Experience preferably in Banking / Financial
 • Ability to work creatively

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Strong in consultancy in Finance and Accounting
 • Strong in English communications
 • Can work with American cultures

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experience in budgeting, costing, etc.
 • Experience in the manufacturing industry
 • Can conduct project feasibility studies and CAPEX

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Bachelor’s degree in Information Systems
 • 2-3 years’ experience, preferably with FMCG
 • Good communicator with strong interpersonal skills

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Providing research and information to the CEO
 • Writing economic assessment reports for investors
 • Handling business development and the strategy

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting with CPA license
 • Consolidation experience preferred
 • Big Four Auditing experience is a plus

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • work in famous Japanese construction company
 • Opportunity to enhance your management skills
 • experience as accounting manager

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Director of Revenue Management

MINT

กรุงเทพมหานคร

 • See job description.
 • See job description.
 • See job description.

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

APAC - Regional Pricing Manager

en world Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Analyse competitive pricing
 • Planning for product GI and P&L
 • Expertise in Pricing Management

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s in Cost Accounting, Accounting
 • At least 10 years’ experience in Costing
 • Excellent computer skills

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3 years of experience related to floorplan
 • Aged 35 - 45 years old
 • Strong background in financial analysis

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3-5 Years working for strategic project management
 • MBA background would be a huge advantage
 • Passion for business

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Strategic thinking with research concept
 • Good command of both spoken and written English
 • Computer literacy, expert in MS Excel& Power Point

14 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • มีความรู้ด้าน Macroeconomic เป็นอย่างดี
 • วิเคราะห์ข้อมูลด้านวัตถุดิบทางการเกษตร
 • สรุปแนวโน้มและทิศทางราคาของวัตถุดิบได้

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Compiling data and preparing templates and reports
 • Reporting to fulfill the financial planning
 • Consolidating financial results for monthly review

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • overall daily and monthly accounting tasks
 • taxation
 • AR Overdue Balance Report

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree in Statistics, Engineering.
 • 2 years experience preferably planning background.
 • Good communication skill (Thai/English).

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Finance officer

Petchem Supply Company Limited

กรุงเทพมหานคร

 • Thai Nationality Only, Male/Female Age: 28-35
 • Possess Bachelor in accounting or finance
 • 3 years’ experience in treasury, cash management

21 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor of Commerce Degree
 • Professional Accounting qualification
 • Co-ordinate the preparation of accurate hotel

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 10+ years’ experience in Supply Chain Management
 • Master’s Degree in Supply Chain Management
 • Thai Nationality only

07-Dec-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ การเงิน
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป ด้าน Investment Banking
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

07-Dec-16

 

Applied
 • Conduct macro/ micro economic, industry and market
 • Conduct preliminary due diligent on target
 • Perform complex feasibility study, finance

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Support the execution of hotel acquisitions
 • Lead financial modeling, feasibility analysis
 • Develop and maintain financial models

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Consumer, FMCG, Pharmaceutical, Retail industries
 • Good English
 • Financial reporting

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in Finance, Economics
 • Experience in financial planning and analysis
 • Advanced Microsoft Excel and PowerPoint skills

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

CONSOLIDATION MANAGER

PRTR Executive Recruitment

กรุงเทพมหานคร

 • Thai nationality,Female / Male.
 • Bachelor’s Degree or above preferably
 • Minimum of 8years’ related work experience.

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Relationship Manager (MGR/AVP)

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Relationship Management, Credit Analysis
 • Wholesales Banking
 • Corporate Banking

07-Dec-16

 

Applied
 • 5+ years in Financial Planning
 • Provide financial analysis for monthly,
 • Partner with marketing team to maximize

07-Dec-16

 

Applied

Planning and Strategy Analyst

Lazada Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Advanced knowledge of SQL
 • Experience in Project Management, fast learner
 • Strong technical skills and proficiency in excel

07-Dec-16

 

Applied
 • Manage Internal Audit function
 • Develop annual internal audit plan
 • Prepare written audit reports

07-Dec-16

 

Applied
 • Male /Female age 30-40 years old, Thai nationality
 • Experience at least 4-10 years in Finance, Corpora
 • Having a certificate of CPA or CFA is a plus

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

FINANCIAL ANALYST

PRTR Recruitment and Outsourcing Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • MBA is highly preferred
 • Structural and strategic problem solving skills
 • Excellent written and oral communication skills

07-Dec-16

 

Applied
 • Trading/Mnfg. AC Experience 10 yrs up
 • CPD, management exp. Good English
 • Machinery, Engineering, Electric, Automation field

07-Dec-16

 

Applied
 • Minimum of 5 years experience
 • Experience in financial analysis and accounting
 • Experience in MNC

07-Dec-16

 

Applied
 • Forecast Manager, Business Analysis Manager
 • At least 5 years in Financial/Business Analyst,
 • Good in English

07-Dec-16

 

Applied
 • Prepare management reporting and support info
 • Generate departmental budget & forecast
 • Handle project related activities

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขี้นไป สาขาการเงิน บัญชี บริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์ในงานด้านการวิเคราะห์การลงทุน
 • ศึกษา วิเคราะห์การลงทุนในตราสารหนี้

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Corporate Credit Analyst

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Credit analysis
 • wholesales banking
 • corporate banking

07-Dec-16

 

Applied
 • Risk-based security service
 • Corporate Security, Crisis management
 • J-SOX audit

07-Dec-16

 

Applied

Financial Analyst (Pharmaceutical)

en world Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Good English
 • Budgeting and Forecasting, transfer pricing
 • Financial Analysis

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting
 • 8-10 years of working experience in Finance
 • Good command of English

06-Dec-16

 

Applied
 • 4 - 7 yrs exp. in Operational/Strategic Consulting
 • Degrees in Finance/MBA/Engineering
 • Excellent English communication skills

06-Dec-16

 

Applied
 • 3 - 5 yrs exp. in Audit or Accounting
 • Degrees in Accounting, Finance or Investment
 • Excellent English communication skills

06-Dec-16

 

Applied
 • 3 - 10 yrs exp. in Accounting Operation
 • Degrees in Accounting, Finance or MBA
 • Excellent English communication skills

06-Dec-16

 

Applied
 • Exp. in IB, Corp.Fin. or Financial Advisory
 • Degrees in Finance/MBA/Engineering
 • Excellent English communication skills

06-Dec-16

 

Applied
 • Degree or higher in Financial, Accounting
 • 1 year of working experience in qualitative
 • Successful track record in the financial

06-Dec-16

 

Applied
 • Master’s in Business Administration,
 • 3 years of working experience in Business Continui
 • Experience in banking or financial institution

06-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล