Finance Manager

Work-Life Balance Company Limited

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • A Bachelor degree in Accounting
 • Minimum of 6 years experience with the MNCs
 • Working knowledge of cost accounting

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Prepare short and long-term financial budgets
 • Produce accurate financial reports
 • Develop, implement and maintain accounting

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai Female or Male, Age over 35 years old.
 • Bachelor/Master degree in Accounting
 • At least 8 year’s experience in accounting

24-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai Female or Male, age between 30-40 years old.
 • Bachelor’s degree in Financial
 • 5-8 year’s experience in senior or management

24-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาโททางด้านบัญชี เพศชาย/หญิง อายุ 35 - 45 ปี
 • ประสบการณ์ทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง 10 ปี
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างดี

24-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล