• Engineering graduate in ELECTRICAL or MECHANICAL
 • At least 5 years experience in Maintenance
 • English competency

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Engineering graduate
 • At least 5 year experience in FOOD production
 • English competency

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor of Mechanical, Electrical, Electronics
 • Understanding of fundamental of equipment
 • Good command of spoken and written English

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องมืออุปกรณ์
 • ควบคุมดูแลอะไหล่ ชื้นส่วน และอุปกรณ์ให้เพียงพอ
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้าน วิศวกรรมศาสตร์สาขาไฟฟ้า,

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ซ่อมบำรุงเครื่องจักรอุตสาหกรรม
 • ปวช. ขึ้นไปทางด้านไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องกล
 • มีความรู้ Preventive & Predictive Maintenance

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 • ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวช. ปวส.ปริญญาตรี ช่างยนต์ ไฟฟ้า
 • สามารถทำงานได้ทั้งในและต่างประเทศ Off-shore,
 • ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ ไฝ่เรียนรู้ พัฒนาทักษะอยู่ตลอด

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวช. ปวส.ปริญญาตรี ช่างยนต์ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์
 • สามารถทำงานได้ทั้งในและต่างประเทศ Off-shore,
 • ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ ไฝ่เรียนรู้ พัฒนาทักษะอยู่ตลอด

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี ช่างยนต์ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ช่างเชื่อม
 • สามารถทำงานได้ทั้งในและต่างประเทศ
 • Off-shore, On-shore, Petrochemical, Power plant

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree or higher in Chemical, Mechanical.
 • Good understanding of power plant performance test
 • Good command of English.

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป วิศวไฟฟ้าหรือเครื่องกล
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ ควบคุมบริหารงานระบบ

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 0-5 years of work experience
 • New Graduates are welcome
 • Able to work in Chonburi

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • หัวหน้าช่างเดินท่อ วางระบบท่อ
 • ขับขี่รถยนต์และมีบัตรอนุญาติขับขี่
 • ทำงานนอกสถานที่ได้ และสามารถเจรจากับลูกค้าได้

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแล-ซ่อมบำรุงอพาทเม้นท์ จ.ชลบุรี
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านช่างก่อสร้าง (ไฟฟ้า/ประปา/กระเบื้อง/

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Providing project engineering for multiple project
 • Providing input to the tendering process
 • Preparing and tracking of project schedules

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Providing on-site commissioning, start-up
 • Performing hands-on testing, service and repair
 • Providing world class technical support

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Preventive Maintenance Machine
 • Support for repair machine
 • Improvement machine

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3 yer. exp. from Quality warranty customer claims.
 • Good knowledge in TS16949 and Good in English.
 • Bachelor degree in Engineer field.

23 ชั่วโมงที่แล้ว

THB35k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • degree in Mechanical, Electrical Engineering
 • 2 Years experience in automotive manufacturing
 • Knowledge of PLC Programming

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาเครื่องกลไฟฟ้า/สาขาอิเล็กทรอนิกส์
 • มีประสบการณ์เรื่องซ่อมบำรุงเครื่องจักร 1 ปีขึ้นไป

23 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • 3-5 years experience in Facility & Utility fields
 • Good command of English
 • Analyzing of Facility and utility problem

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Semi Conductor
 • Electronics
 • Maintenance & Repairs

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ควบคุมดูแล การเดินระบบของ Steam Turbine
 • ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า, อิเล็คทรอนิกส์
 • ประสบการณ์สายตรง 2- 3 ปีขึ้นไป

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 2 years of working experience
 • Mechanical drawing. AutoCad, SolidWorks is a must
 • Excellent in written and spoken English.

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวส.-ป.โท สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีความรับผิดชอบ,ระเอียด,รอบคอบ

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male/Female, Thai nationality, Age 22-30
 • Bachelor's Degree in related fields
 • Good command of English

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Electrical / Mechanical Engineering.
 • Experience in enterprise technical support.
 • Based office in Prachinburi.

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree or higher in Electrical or Instrument
 • 15 years’ experience in Commissioning work
 • Set up commissioning organization, procedure

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree of Electrical Engineering or related fields
 • 3-5 years working experience in maintenance job
 • Understanding of CNC, PLC, Hydraulic & Pneumatic

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor‘s or Master Degree in Computer Science
 • 3 years’ experience in the relevant profession
 • Knowledge and experience in JAVA, PLCs

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ผ่านการเกณฑ์ทหาร
 • วุฒิ ม.3-ม.6,ปวช. ปวส. หรือเทียบเท่า

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 24 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้ากำลัง
 • มีใบประกอบอาชีพวิศวกรรม (ก.ว)

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male Age 35 years old and above
 • Bachelor degree or above in mechanical engineer
 • More than 10 year experiences in maintenance field

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female, Age 24-25 years.
 • BE in Electronics / Electrical Engineer.
 • Knowledge of Air conditioner and QC

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 28 ปีขึ้นไป บุคลิกภาพดี
 • จบการศึกษา ป.ตรี สาขา Engineer
 • มีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับสายงาน 1 ปี ขึ้นไป

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Responsible for reaching daily targets
 • Responsible for dispatch objectives
 • Responsible for reporting about production output

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or female / age : 28~35 years old
 • Experience in PBCA business
 • 3 years experience in assembly manufacturing

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Maintenance in processing line area
 • Open mind and good attitude to accept new idea.
 • Fair understanding engineering tools

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชายเท่านั้น
 • มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า
 • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Prepare the information of Sales Quotation
 • Prepare the cable design and Manufacturing Guide
 • Design new products as per customer’s requirements

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Master degree in mechanical engineering
 • Professional experience at least 6 years
 • Good knowledge in automotive component

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Master degree in mechanical engineering
 • Professional experience up to 3 years
 • Comfortable in leading a people and discussions

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor of Engineering, Mechanical
 • At least 3 years’ experience in Managerial
 • More than 10 years in Maintenance field

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male, aged 22-35 years old
 • Degree in Electronics, Electrical or Instrument
 • Ability to work rotating shift hours

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • preventive and/or maintenance
 • experienced for managerial work field.
 • Shipyard businness

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in Engineering of Electrical, Control
 • Male / Female, age 22-25 years
 • Experience in the field of automation control

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • degree or higher in Electrical, Electronic,Control
 • 2-4 years of experience in related field
 • Requires experience in C/C++ development

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male / Female, 21 years old up
 • Degree in Mechanical or Electrical power fields
 • 1 – 2 years’ experience in manufacturing business

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male / Female, 21 - 26 years old
 • degree in Engineering : Power Electrical
 • 0-5 years in Engineer position from manufacturing

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล