• Demonstrate, installation and maintenance.
 • Knowledge of electronic and electricity.
 • Fair in English.

09-Dec-16

 

Applied

Maintenance Engineer (Samutprakarn) [Job ID:38489]

Reeracoen Recruitment Co.,Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Male, Thai nationality, Age 24-30
 • Bachelor Degree in Engineer
 • 1-3 years working experience

08-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

ช่างไฟฟ้า

Food Specialize Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • งานไฟฟ้าโรงงานและเครื่องจักรไฟฟ้า
 • วุฒิ ปวส.สาขาไฟฟ้ากำลัง
 • วุฒิ ม.6 -ปวช.ต้องมีประสบการณ์ด้านไฟฟ้าโรงงาน

08-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อายุ 28-35 ปี
 • จบปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม
 • เก่งภาษาอังกฤษ สามารถพูด อ่าน เขียน ได้

08-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male, Thai Nationality, Age 25-35
 • 1-5 years working experience in food processing
 • Good command lf English

07-Dec-16

 

Applied
 • - Experience in Sales at least 1-3 years
 • - Pleasant personality, good communication skills
 • - Good English speaking skills.

07-Dec-16

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • Male, Thai nationality, Age 22-30
 • Bachelor's Degree in related fields
 • 2 - 3 years working experience

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Senior Cost Engineer (Samutprakarn) [Job ID:35177]

Reeracoen Recruitment Co.,Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Male/Female, Thai Nationality, Age 27-32
 • Bachelor's Degree in Engineering any related
 • Good command of English

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Field Service Engineer

Your Link Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Bachelor’s degree in electrical or mechanical.
 • Have experience in repair, maintenance.
 • Able to communicate in English.

07-Dec-16

 

Applied

Electrical Engineer

Mattel Bangkok Limited

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Draft drawing
 • Review Preventive Maintenance M/C plan
 • Controlling department expense

06-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 24-30 ปี
 • เพศ ชาย ปวส. /ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า
 • มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์

06-Dec-16

 

Applied
 • ชาย อายุระหว่าง 22-30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • มนุษยสัมพันธ์ดี เรียนรู้งานไว

06-Dec-16

 

Applied
 • professional mechanical engineering services
 • degree or Master Degree in Mechanical Engineering
 • 3+ years in in Maintenance or Project Engineer

06-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Welding Technician (Samutprakarn) [Job ID:38386]

Reeracoen Recruitment Co.,Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Male, Thai nationality, Age 25-30
 • 1 - 5 years working experience
 • Bachelor's Degree in Electrical, Mechanical

06-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Process Engineer

NGK CERAMICS (THAILAND) CO., LTD.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Age between 23 – 30 years old.
 • Bachelor Degree in Engineering
 • Able to read and write in English or Japanese

06-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย
 • วุฒิการศึกษา วศ.บ เครื่องกล, ไฟฟ้า
 • ขยันอดทน,ตั้งใจทำงาน

06-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย
 • วุฒิการศึกษา วศ.บ.เครื่องกลไฟฟ้า
 • ขยันอดทน,ตั้งใจทำงาน

06-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย
 • วุฒิปวส. ช่างอุตฯ ช่างไฟฟ้า
 • มีความขยันอดทน

06-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

QC Chief 1 position

Rexxam (Thailand) Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • เพศชาย อายุระหว่าง 30-40 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านอิเล็คทรอนิคส์
 • ประสบการณ์ทำงานในอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิคส์

06-Dec-16

 

Applied
 • อายุ 20 - 30 ปี เพศชาย (พ้นพันธะทางทหารแล้ว)
 • สามารถซ่อมบำรุงอุปกณ์ไฟฟ้าได้
 • ตาไม่บอดสี ,ไม่มีรอยสักตามตัว

06-Dec-16

 

Applied
 • Thai Nationality, age between 30 – 39 years old
 • Bachelor degree in Engineering
 • Minimum 5 year experiences in Automobile industry.

05-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี-โท สาขา ME, สาขา PE
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 2-4 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม Solidwork, Auto CAD

30-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 23 ปี วุฒิปริญญาตรี / วิศวกรรมไฟฟ้า
 • ประสบการณ์ 1- 2 ปี ขึ้นไป
 • เขียนโปรแกรมVitual Basic / PLC,Touch Screen

30-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล