• ประสบการณ์ 5 ปี ใน ประเมินราคา
 • คุมงานติดตั้งระบบไฟฟ้า
 • มีรถยนต์เป็นของตนเองและใบขับขี่

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รับผิดชอบในเรื่องงานขาย
 • ติดต่อเข้าพบลูกค้า
 • รักงานบริการ และการเรียนรู้ใหม่ๆ

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Sales Engineer

Helukabel(Thailand) Co., Ltd.

เมืองนนทบุรี

 • ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
 • มีทักษะด้านการขาย และมีความสามารถในการเจรจาต่อรอง

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’ degree in Telecom Engineering
 • 0 – 3 years experiences in Sales Support
 • Good negotiation , presentation and communication

27-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Telecommunication
 • 1-2 years working experience in installation
 • Good command of English both writing and speaking

27-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุ ระหว่าง 28 - 40 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า / อิเล็กทรอนิกส์
 • มีความรู้และสนใจระบบ Lighting & Grounding

26-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 22-35 ปี
 • ป.ตรี วิศวกรเครื่องกล หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีใบขับขี่รถยนต์ และมีรถยนต์ของตนเอง

26-Oct-16

 

Applied
 • เพศ : ชาย / อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมบัณฑิต สาขาไฟฟ้ากำลัง
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้

26-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree in Electronic Engineer, Control.
 • At least 1-2 year experience in Sales role.
 • Able to travel upcountry.

26-Oct-16

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 • PLC, SCADA, DATABASE

26-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย
 • วุฒิ การศึกษาปวช. , ปวส
 • สาขาไฟฟ้า และที่เกี่ยวข้อง

26-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุระหว่าง 30-35 ปี
 • ปริญญาตรี / โท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ไฟฟ้า
 • ประสบการณ์ทำงานในสายงานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า

25-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor Degree in Engineering.
 • Experience in outdoor sales.
 • Good command of English.

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

ช่างเทคนิค

Gammaco (Thailand) Co.,Ltd.

ปริมณฑล-นนทบุรี

 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ปวช.ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า-อิเล็คทรอนิคส์
 • มีความรู้เรื่อง ระบบไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์

24-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Engineering
 • Experience 1 - 7 year in electronic field
 • Good practice on Microsoft power point and Excel

24-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปวช, ปวส. ช่างไฟฟ้า,ช่างอิเล็กทรอนิกส์
 • มีความสนใจในการติดตามเทคโนโลยีใหม่ๆ
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

24-Oct-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาโทรคมนาคม, อิเลคทรอนิกส์
 • มีความเข้าใจทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับพื้นฐานได้ดี

24-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • • Minimum 3 years experience in mechanical or elec
 • • Very good communications, penetrations, and nego
 • Driving license

24-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Engineer 3 อัตรา

Power Matic Co., Ltd.

เมืองนนทบุรี

 • วุฒิปริญญาตรีสาขาไฟฟ้า / อิเล็คทรอนิคส์ /เครื่องกล
 • เขียนแบบไฟฟ้า ออกแบบระบบไฟฟ้า
 • มีความรู้ด้าน Microprocessor และ Power Electrics

23-Oct-16

 

Applied
 • Male age 22-28 years
 • Bachelor of Engineering in Power Electrical
 • 1-2 years experience in product development

20-Oct-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล