• เพศชาย อายุระหว่าง 30-35 ปี
  • ปริญญาตรี / โท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ไฟฟ้า
  • ประสบการณ์ทำงานในสายงานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า

25-Oct-16

 

Applied

ช่างเทคนิค

Gammaco (Thailand) Co.,Ltd.

ปริมณฑล-นนทบุรี

  • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
  • ปวช.ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า-อิเล็คทรอนิคส์
  • มีความรู้เรื่อง ระบบไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์

24-Oct-16

 

Applied
  • Male age 22-28 years
  • Bachelor of Engineering in Power Electrical
  • 1-2 years experience in product development

20-Oct-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล