• เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
  • Set up Condition Injection M/C
  • ปวช. - ปวส. ช่างกลโรงงาน ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • วุฒิปริญญาตรี / โท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า
  • ประสบการณ์ 3 – 5 ปี ในโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์จะพ
  • สามารถประจำโรงงานที่ นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ จ. ฉะเ

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • Male, Age 25 years old up.
  • 1-5 years in electrical system/Control support
  • Can do PLC(Mitsubishi/Omron/Siemens etc.)

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • เพศชาย
  • วุฒิ ปวช.-ปวส. สาขาไฟฟ้า หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • ถ้ามีประสบการณ์ในงานระบบไฟฟ้าในโรงงาน

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • Age between 26 - 40 years old
  • Bachelor's Degree in Engineering
  • 3 - 5 years experience in QA, or other related

21 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

  • ควบคุมเครื่องกลึง เครื่องมิลลิ่ง เครื่องCNC
  • ชายอายุ 25 ปีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์เกี่ยวกับเครื่องกลึง

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
  • ช่างประจำเครื่องCNCมิลลิ่ง
  • ชายอายุ 18 ปีขึ้นไป

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • Bachelor’s degree in Electrical/ Electronics.
  • Ability to write program on Visual C++.
  • Good command of written and spoken English.

05-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • เพศชาย อายุ 25 - 30 ปี
  • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล หรือ ไฟฟ้า
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความขยัน อดทน

05-Dec-16

 

Applied
  • อายุไม่เกิน 40 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ ไฟฟ้า
  • มีประสบการณ์ทำงานในโรงงานผลิต

05-Dec-16

 

Applied
  • ซ่อมบำรุงเครื่องจักรเมื่อเสีย
  • Control เครื่องจักรให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
  • การทำ AM,PM เครื่องจักร

03-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ซ่อมบำรุงเครื่องจักรเมื่อเสีย
  • Control เครื่องจักรให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
  • การทำ AM,PM เครื่องจักร

03-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • ปริญญาตรี สาขาเครื่องกลไฟฟ้า/สาขาอิเล็กทรอนิกส์
  • มีประสบการณ์เรื่องซ่อมบำรุงเครื่องจักร 1 ปีขึ้นไป

02-Dec-16

THB20k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
  • ช่างประจำเครื่องCNCมิลลิ่ง
  • ชายอายุ 18 ปีขึ้นไป

02-Dec-16

 

Applied
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
  • ช่างประจำเครื่องCNCมิลลิ่ง
  • ชายอายุ 18 ปีขึ้นไป

02-Dec-16

 

Applied
  • เพศหญิง หรือ ชาย อายุตั้งแต่ 21 ปี ขึ้นไป
  • จบการศึกษาระดับ ปวส. สาขา อิเล็คทรอนิกส์
  • ประสบการณ์ด้าน QA , QC , Electronics Equipment

02-Dec-16

 

Applied

Product Engineer

LN Srithai Comm Co., Ltd.

ฉะเชิงเทรา

  • Male / Age 23-28 years old
  • Degree in Electronic or Telecommunication
  • Manufacturing Experience 0-2 year

02-Dec-16

 

Applied
  • จบ ปวช.ขึ้นไป สาขาไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • เพศชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป
  • ซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน

01-Dec-16

 

Applied
  • ดูแลงานซ่อมเครื่องจักรในโรงงาน
  • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
  • ปวส. - ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้าอิเล็คทรอนิคส์

01-Dec-16

 

Applied

Electronical

CH Auto Industry Co., Ltd.

ฉะเชิงเทรา

  • ติดตั้งเครื่องจักรภายในโรงงาน
  • ซ่อมเครื่องจักรภายในโรงงาน
  • ปวช/ปวส/ปริญญาตรี สาขาช่างกลโรงงาน

01-Dec-16

 

Applied

Electrical

CH Auto Industry Co., Ltd.

ฉะเชิงเทรา

  • ซ่อมบำรุงไฟฟ้าภายโรงงาน
  • ปวช/ปวส/ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
  • สามารถอ่านระบบวงจรไฟฟ้าได้

01-Dec-16

 

Applied
  • เพศชาย อายุ 30-40 ปี
  • วุฒิ ปวส. สาขาไฟฟ้า หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป

01-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • เพศชาย
  • อายุ 23-35 ปี
  • มีประสบการณ์ซ่อมบำรุง

01-Dec-16

 

Applied
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
  • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • ประสบการณ์ทำงาน 2-5 ปี

01-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ดูแล ซ่อมบำรุง ระบบเล้าอีแว็ป ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า
  • ปวช. ปวส. ระดับปริญญาตรี สาขา ช่างไฟฟ้า
  • ประสบการณ์การทำงาน 2-3 ปี

01-Dec-16

 

Applied
  • ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าภายในฟาร์ม
  • วุฒิ ปวช. ชึ้นไป
  • ประสบการณ์ในการทำไฟฟ้า อย่างน้อย 2 ปีขี้นไป

01-Dec-16

 

Applied
  • Degree in Electrical Engineer/Mechanical
  • service experience in machine/compressor
  • Good command of English

01-Dec-16

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
  • BE in Electronic / Computer or relate
  • 1-10 years Experience in Test IC manufacturing
  • Good in C Language, C++, Assembly programming

30-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • Bachelor in Electronics, Electrical, mechanical.
  • Experiences in Equipment Test production.
  • Good technical knowledge of Testers and Handlers.

30-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • BS in Electronic, Mechanical or Mechatronic Engine
  • Experience in IC assembly equipment / process
  • Good command of English

30-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • BS in Electronic,Mechanical or Mechatronic Eng
  • Experience in IC assembly equipment / process
  • Good command of English.

30-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • อายุไม่เกิน 40 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ ไฟฟ้า
  • มีประสบการณ์ทำงานในโรงงานผลิต

30-Nov-16

 

Applied
  • เพศ : ชาย
  • อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
  • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี

30-Nov-16

 

Applied
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป วิศวไฟฟ้าหรือเครื่องกล
  • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ ควบคุมบริหารงานระบบ

29-Nov-16

 

Applied
  • Work with the well-known companies in Japan
  • utilize your skills as a process engineer
  • work with many team members who can support you

18-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล