Program Coordinator

Fabrinet Co., Ltd.

ปริมณฑล-ปทุมธานี

  • Coordinate with customers and internal teams
  • Know your customers' expectation
  • Excellent command in English

20-Oct-16

 

Applied
  • งานออกแบบ คำนวนโครงสร้าง งานวิศวกรรม
  • ประมาณราคาและตรวจสอบงบประมาณโครงการ
  • ทบทวนประมาณงานและราคางานและราคาจากแบบก่อสร้าง

18-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล