• ควบคุมการผลิตกาว Resin (Reactor)
 • ปวส. สาขาช่างยนต์ ช่างกล ช่างไฟฟ้า
 • เพศ ชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป

02-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย / อายุ 19 – 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส - ป.ตรี
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ (ต้องการด่วน)

01-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 years field working experience in maintenance
 • Higher Technical Diploma in Machine/Mechanic
 • Coordinate and work with offshore supervisor

30-Nov-16

 

Applied
 • Diploma or Bachelor in Machine/Mechanic
 • scheduling of maintenance & inspection operations
 • 10 years of field working experience

30-Nov-16

 

Applied
 • Bachelor degree or higher in Mechanical
 • 3 years’ working experience in mechanical steel
 • Have a certified NDT level-2 and CSWIP

30-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Technical Diploma in Machine/Mechanic
 • 5 years’ experiences in Inspection field
 • 5 years field working experience in maintenance

30-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Higher Technical Diploma in Machine/Mechanic
 • 5 years field working experience in maintenance
 • Experience in static mechanical equipment

30-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Diploma or higher in Mechanical or related field
 • 1 years’ working experience in mechanical
 • Able to understand English

30-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Perform Offshore equipment inspection
 • Good knowledge of Crane O&M
 • Experience work in according to THAI LAW

30-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Participates in Progress Activities for Automation
 • 5-10 years in the field of Design or Maintenance
 • PLC, Inverter,instrument and Electrical Schematic

28-Nov-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล