• ออกแบบและพัฒนาสินค้า
 • ตรวจสอบคุณภาพและเขียนแบบในระบบ 3D
 • ประสบการณ์(ปี) : 2 - 5

09-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย
 • ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

09-Dec-16

 

Applied

Branch Service Manager

en world Thailand

สุราษฎร์ธานี

 • Troubleshooting, PM, Repair Service
 • Manage field service and technical engineer
 • manage spare part and reports

09-Dec-16

 

Applied
 • ควบคุมการผลิตกาว Resin (Reactor)
 • ปวส. สาขาช่างยนต์ ช่างกล ช่างไฟฟ้า
 • เพศ ชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป

09-Dec-16

 

Applied
 • Pricing the proposed solutions
 • Install and commission the equipment
 • Complete the acceptance protocol of the equipment

08-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • วุฒิ ปวช. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า เครื่องกล
 • มีความชำนาญด้านงานระบบไฟฟ้ากำลัง
 • มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี

08-Dec-16

 

Applied
 • วุฒิ ปวช. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า เครื่องกล
 • มีความชำนาญด้านงานระบบไฟฟ้ากำลัง
 • มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี

08-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย / อายุ 19 – 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส - ป.ตรี
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ (ต้องการด่วน)

08-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย หรือหญิง อายุ 22-35 ปี
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล
 • มีทักษะเจรจาต่อรอง แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

08-Dec-16

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิปวช.- ปริญญาตรี สาขาเครื่องกล
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้ พร้อมสู้งานหนัก

08-Dec-16

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
 • เพศชาย
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

08-Dec-16

 

Applied
 • Diploma or Bachelor in Machine/Mechanic
 • 10 years of field working experience in crane
 • Experiences in Lifting Gear and Crane Inspection

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Diploma or Bachelor in Machine/Mechanic
 • 10 years of field working experience in booster
 • Hand on service and repair experience

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Diploma in Machine/Mechanic (Mechanical)
 • 5 years field working experience in maintenance
 • Moderate physical effort of standing

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Diploma in Machine/Mechanic (Mechanical)
 • 5 years field working experience in maintenance
 • Moderate physical effort of standing

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good working experience in machinery spare
 • Good Experience in booster compressor
 • Own knowledge of booster compressor and crane

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 years field working experience in maintenance
 • Higher Technical Diploma in Machine/Mechanic
 • Coordinate and work with offshore supervisor

07-Dec-16

 

Applied
 • Diploma or Bachelor in Machine/Mechanic
 • scheduling of maintenance & inspection operations
 • 10 years of field working experience

07-Dec-16

 

Applied
 • จบ ปริญญาตรี วิศวะกรเครื่องกลหรือไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ด้านโรงงานอย่างน้อย 5 ปี
 • เพศชาย

07-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor degree or higher in Mechanical
 • 3 years’ working experience in mechanical steel
 • Have a certified NDT level-2 and CSWIP

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Technical Diploma in Machine/Mechanic
 • 5 years’ experiences in Inspection field
 • 5 years field working experience in maintenance

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Higher Technical Diploma in Machine/Mechanic
 • 5 years field working experience in maintenance
 • Experience in static mechanical equipment

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Diploma or higher in Mechanical or related field
 • 1 years’ working experience in mechanical
 • Able to understand English

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Perform Offshore equipment inspection
 • Good knowledge of Crane O&M
 • Experience work in according to THAI LAW

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Participates in Progress Activities for Automation
 • 5-10 years in the field of Design or Maintenance
 • PLC, Inverter,instrument and Electrical Schematic

05-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย หรือหญิง อายุ 22-35 ปี
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล
 • มีทักษะเจรจาต่อรอง แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

05-Dec-16

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิปวช.- ปริญญาตรี สาขาเครื่องกล
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้ พร้อมสู้งานหนัก

05-Dec-16

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
 • เพศชาย
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

05-Dec-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล