• การศึกษาระดับปวช. - ปวส.
 • เพศชาย, หญิง
 • ไม่จำกัดอายุ

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง อายุ 25-35 ปี
 • สามารถใช้ Internet Microsolf office
 • สามารถทำงานในภาวะกดดันได้

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male / Age over 25 years old
 • Bachelor's Degree in Mechanical Engineering
 • At least 2 years experience

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Age over 25years old.
 • Bachelor's Degree or higher of Mechanical Engineer
 • Project management skills.

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 30-45 ปี
 • วุฒิการศึกษาปวส.- ปริญญาตรี สาขาช่างกล
 • รักความก้าวหน้าในสายอาชีพ

22-Oct-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • อายุไม่เกิน 40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ เครื่องกล
 • มีประสบการณ์ทำงานในโรงงานผลิต

22-Oct-16

 

Applied
 • Male / Female 38 - 43 years
 • Degree in Industrial Management , Engineering
 • 5 years working experience in Production

22-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย สัญชาติไทย อายุ 20-35 ปีขี้นไป
 • ปวช.-ปวส. สาขาช่างกลโรงงาน เทคนิคการผลิต
 • สามารถใช้เครื่องกลึง เครื่องมิลลิ่ง เครื่องเชื่อม

22-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย สัญชาติไทย อายุ 20-35 ปีขี้นไป
 • ปวช.-ปวส. สาขาช่างกลโรงงาน เทคนิคการผลิต
 • สามารถใช้เครื่องกลึง เครื่องมิลลิ่ง เครื่องเชื่อม

22-Oct-16

 

Applied
 • มีประสบการณ์ 3 ปี ขึ้นไป ด้านช่างโรงงาน ช่างไฟฟ้า
 • ปวช. - ปวส. สาขาช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน
 • ซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้ากำลัง

22-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • เพศชาย ผ่านเกณฑ์ทหารแล้ว
 • มีความรู้ด้าน กลึง เชื่อม มิลลิ่ง CNC

22-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 years experience in automotive workshop
 • Bachelor’s degree in Engineering
 • Good command in English.

22-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาไฟฟ้า ,เครื่องกล หรือเกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรม ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป
 • ประจำโีรงงานปราีจีนบุรี ทำงาน 6วัน/สัปดาห์

22-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3 years of experiences in technical training
 • Experience in Sales & Marketing will be a plus
 • Degree in Engineering; Mechanical, Industrial, etc

22-Oct-16

THB35k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Male, age 40-49 years old
 • Bachelor of Engineering only (I.E., E.E., M.E)
 • Good command in English

21-Oct-16

 

Applied
 • Male, age 25-48 years old
 • Graduated Bachelor Degree of Engineering
 • Hold JLPT N1- N2

21-Oct-16

 

Applied
 • 2 years of working experience
 • High skills with Mechanical drawing. AutoCad,Solid
 • Excellent in written and spoken English.

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ควบคุมคุณภาพเหล็กเส้น
 • เพศชาย อายุ 25 - 40 ปี
 • มีประสบการณ์โรงงานอุตสาหกรรมเหล็ก

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • CNC Grinding and Turning, Lathe
 • Microscopes
 • Mechanical Educated background

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Mechanic Maintenance
 • Diploma or higher major in Engineering or related
 • Maintenance & Services all Equipment and Engines

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • degree in either Chemical, IE or Mechanical.
 • Knowledge of Quality parameters.
 • Very Good communication skills in English.

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in any Engineering field.
 • Previous experience with continuous manufacturing.
 • Knowledge of Kaizen, 5S and productivity improve.

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in either Mechanical / Electrical.
 • Experience in managing Engineering Projects.
 • Very Good communication skills in English.

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • University degree in Industrial Engineering.
 • Minimum 5 years experience
 • Knowledge of line balancing technique

21-Oct-16

 

Applied
 • Thai, Age above 40 years old, Good English
 • Direct experience in developing cold products
 • Knowledge of QDF, FMEA's / Project Management

21-Oct-16

 

Applied
 • University degree in Mechanical Engineer
 • Minimum 3 years experience
 • No obstacles for international travelling.

21-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาเครื่องกล อุตสาหการ
 • สามารถอ่านแบบงาน และเขียนแบบงานได้เป็นอย่างดี

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 years’ CNC machining experience
 • Ability to set up and run CNC machines
 • Understanding of CNC programming

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 • อายุ 25 ปี ขึ้นไป ไม่เกิน 40 ปี
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 • อายุ 25 ปี ขึ้นไป ไม่เกิน 40 ปี
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • เพศชาย อายุ 25-40ปี
 • สามารถขับรถยนต์ได้/มีใบขับขี่

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 30-45 ปี
 • วุฒิการศึกษาปวส.- ปริญญาตรี สาขาช่างกล
 • รักความก้าวหน้าในสายอาชีพ

21-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor's degree in Mechanical Engineer
 • 3-5 years experience with design layouts
 • Advanced 2D CAD drawing techniques/skill

21-Oct-16

 

Applied
 • Be a lead of Maintenance team to support
 • Company representative responsible for oversight
 • Responsible for installation, calibration

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Industrial, Civil, Mechanical
 • Computer literate with knowledge of MS Office
 • Good command of spoken and written English

21-Oct-16

 

Applied
 • Male or Female / 22-24 years
 • Degree in Mechanical Engineering or related
 • 0-2 working experience

21-Oct-16

 

Applied
 • Be a lead of Technical Project Department
 • End-to-end project management
 • Manage, review and implement technical requirement

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมเครื่องกล / ไฟฟ้า
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ หรือ ญี่ปุ่น
 • สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่

21-Oct-16

 

Applied
 • ป.ตรี ช่างยนต์/เครื่องกล
 • ประสบการณ์ 1-3 ปี
 • มีรถยนต์ส่วนตัว

21-Oct-16

 

Applied
 • ป.ตรี ช่างยนต์/เครื่องกล
 • ประสบการณ์ 1-3 ปี
 • มีรถยนต์ส่วนตัว

21-Oct-16

 

Applied
 • Pipe , Stress ,Engineer ,piping , onshore,offshore
 • Auto cad , Microstation ,Auto,Plant ,PDS , PDMS
 • Mechanical , Industrial Engineering , DIC/IDC

21-Oct-16

 

Applied
 • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ป.ตรี สาขาการวิศวกรรม อุตสาหการ / โลหะ / การผลิต
 • สามารถทำงานหรือประสานกับแผนกอื่นๆ มีความอดทนสูง

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ป.ตรี สาขาการวิศวกรรม อุตสาหการ / โลหะ / การผลิต
 • สามารถทำงานหรือประสานกับแผนกอื่นๆ มีความอดทนสูง

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ควบคุมเครื่องการทำงานของเครื่อง CNC
 • มีควารู้ด้าน G-CODE ของเครื่อง CNC
 • มีประสบการณ์ด้านการควบคุมเครื่องจักร CNC

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ 3 ปี ขึ้นไป ด้านช่างโรงงาน ช่างไฟฟ้า
 • ปวช. - ปวส. สาขาช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน
 • ซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้ากำลัง

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai nationality
 • Degree in Engineering, (Mechanical Engineering)
 • Experience in product design and development

21-Oct-16

 

Applied
 • B.S. or M.S. Degree in Production
 • 2+ years of related industry experience
 • Knowledge of lean manufacturing methods

21-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-30 ปี
 • วุฒิการ ม.6 หรือเทียบเท่า
 • สามารถใช้เครื่อง CMM ได้

21-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-30 ปี
 • วุฒิการ ม.6 หรือเทียบเท่า
 • สามารถใช้เครื่อง CMM ได้

21-Oct-16

 

Applied
 • Degree in Industrial/Mechanical Engineering
 • At least 3-5 years experience in Milling, Turning
 • Knowledge of Milling, Turning, CNC Machine

21-Oct-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล