• ดูแลและจัดการโครงการงานปรับปรุงเชิงวิศวกรรมทั้งหมด
 • ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับเหมา
 • วางแผนและควบคุมให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree or Master's degree in Mechanical Engineer
 • Experience in CNC machine in electronics industry.
 • Able to work in Rojana Plant (Ayutthaya).

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree or Master's degree in Mechanical Engineer
 • Positive thinking and work under pressure.
 • Able to work in Rojana Plant (Ayutthaya).

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female, Age 24-30 Years old
 • Mechanical/Electrical Engineer, 1-5 y exp design
 • Good in Solid Work and Auto CAD, Good in English

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male/Female, Age 22-27 Years old
 • Mechanical/Electrical Eng, 0-3 y exp Production
 • Good in Solid Work and Auto CAD, Good in English

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • degree or higher in engineering
 • 2 – 5 years cost responsibility for a production
 • Experienced in implementing and applying lean

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male aged not over 40 / Strong team player
 • Analytical skill, systematic thing,very structural
 • Strong affinity to production environment

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Engineer ,cost control , cost and ,project
 • monitor , budget , change ordering , forecast
 • Petrochemical, platform, EPCIC, Brown Field

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in Mechanical / Electrical Engineering
 • Experience in facility manufacturing
 • Able to work under pressure, self-Driven

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male age over 25 Years old
 • Bachelor degree in Mechanic Engineering
 • Ability write Program PLC

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree in Mechanical or Electrical
 • At least 3 years experience in PM
 • Analyzing, maintaining, improving Machine

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree or higher of Electronics, Mechanical.
 • At least 7 years of work experience in IC assembly
 • Good command of spoken and written English.

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 2 or more years working experience
 • Good understanding of Cat.5E UTP
 • Holding a valid CCNA or HCNA, CCNP or HCNP

27-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 21-30 ปี
 • ปวช/ปวส. / เทคนิคการผลิต/เขียนแบบ
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

27-Oct-16

 

Applied
 • มีความรู้ภาษาญี่ปุ่น N4 ขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล
 • มีความชอบในรถยนต์ รถจักรยานยนต์

27-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Yield improvement and process control
 • Process problem solving and decision making
 • SPC

27-Oct-16

 

Applied
 • Slider Fab Process
 • Process development and Improvement
 • Yield, Operating cost

27-Oct-16

 

Applied
 • Slider Fab Process
 • SQL data base, Statistic tool & analysis
 • Yield, Opeating cost

27-Oct-16

 

Applied
 • Slider Fab Process.
 • SQL data base, Statistic analysis
 • Yield, Operating Cost

27-Oct-16

 

Applied
 • Robot automation system
 • Software development
 • Test Engineering

27-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad (2D,3D), Solidworks.
 • สามารถย้ายไปทำงานที่อินเดียได้

27-Oct-16

 

Applied
 • สร้างเครื่องจักรอัตโนมัติ
 • ติดตั้งตู้คอนโทรลไฟฟ้า
 • วุฒิการศึกษา ปวช ขึ้นไป

27-Oct-16

 

Applied
 • Mechanical / Industrial Engineering / Electrical.
 • SOP accountability and implementation.
 • Good command of English.

27-Oct-16

 

Applied
 • Mechanical / Industrial Engineering / Electrical.
 • SOP accountability and implementation.
 • Good command of English.

27-Oct-16

 

Applied
 • 7 years of experience in manufacturing
 • Male/Female, Around 35 years of age
 • Degree in Engineering (Mechanical, Electrical)

27-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 years experiences in Facilities management
 • Degree or higher in Mechanical or Electrical
 • Good command of English and computer literacy

27-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Mechanical or Industrial
 • 3 -10 year in electronic manufacturing
 • Experience in Overall program manage skill

27-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Engineering
 • 0-3 years up direct experience in Electronic
 • Understanding of ISO 9001: 2000, ISO 14000,

27-Oct-16

 

Applied
 • experience in maintenance in a relevant industrial
 • knowledge and experience of chemical
 • Adequate working knowledge of GEP

26-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Industrial Engineering / Mechanical or related
 • Male / Female Age 25-35 years old
 • ISO System such as ISO9001 / ISO14001 / TS16949

26-Oct-16

 

Applied
 • วุฒิ ปวส.-ป.ตรี สาขาเครื่องกล
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบ ISO
 • มีประสบการณ์การใช้เครื่อง CNC อย่างน้อย 1 ปี

26-Oct-16

 

Applied
 • วุฒิ ปวส.-ป.ตรี สาขาเครื่องกล
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบ ISO
 • มีประสบการณ์การใช้เครื่อง CNC อย่างน้อย 1 ปี

26-Oct-16

 

Applied
 • CNC machine,CNC design
 • Mechanical Engineer
 • CNC milling,Lathe,Wire cut

26-Oct-16

THB30k - 35k /เดือน

Applied
 • Bachelor’s Degree in Engineering or equivalent
 • Mechanical Engineering or equivalent
 • Good English communication skill

26-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Faculty of Mechanical engineering.
 • Male , Thai Nationality , age not over 25 years.
 • 3 years in Engineering design, Project management

26-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบการศึกษา สาขา วิศวกรรมเครื่องกล อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
 • มีสวัสดิการบ้านพัก

26-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male, Thai nationality, aged 35-40 years old.
 • Bachelor’s Degree in Mechanical Engineering.
 • Experience as a service engineer in a truck, car.

26-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย
 • ปวส.ไฟฟ้า , ปริญญาตรีไฟฟ้า, เครื่องกล
 • ดูแลบำรุงรักษาเครน ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

26-Oct-16

 

Applied
 • Male, Thai nationality, age between 25-30 years
 • degree or higher in Mechanical Engineer
 • 1-2 years of experience in maintenance

26-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Mechanical or Industrial Engineering.
 • Excellent command of English and knowledge of ISO.
 • Be able to work at our factory.

26-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล,อุตสาหการ ไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่ง 5 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในงานซ่อมบำรุง และปรับปรุงเครื่องจักร

26-Oct-16

 

Applied
 • Degree in Engineering required.
 • Experience in automotive industrial
 • Excellent verbal and written communication skills

26-Oct-16

 

Applied
 • Degree or higher in industrial engineering
 • 2 - 5 years’ experience in Hard Disk Drive
 • To perform the mechanical measurement

26-Oct-16

 

Applied
 • Engineer control production process.
 • Male, age between 22 - 26 years old.
 • knowledge about MasterCam would be advantage.

25-Oct-16

 

Applied
 • Male, age between 22 - 26 years old
 • Knowledge about Utility&Facility System.
 • Degree in Mechanical&Electrical Engineer

25-Oct-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี-วิศวกรรมไฟฟ้า,เครื่องกล,อุตสาหการ
 • มีประสบการณ์ด้านงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร 3 ปีขึ้นไป
 • ดูแลงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร รู้ระบบงาน PLC

25-Oct-16

 

Applied
 • Engineer ,cost control , cost and ,project
 • monitor , budget , change ordering , forecast
 • Petrochemical, platform, EPCIC, Brown Field

24-Oct-16

 

Applied
 • ควบคุมเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต
 • วุฒิ ปวส.ช่างยนต์,ช่างกลโรงงาน,ไฟฟ้า, อิเล็คทรอนิค
 • มีประสบการณ์การควบคุมเครื่องจักรมาบ้างเล็กน้อย

24-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รับผิดชอบงานพ่นสี ชิ่นงานพลาสติก
 • วูฒิการศึกษาระดับ ม.6 ขึ้นไป
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ด้าน spray

24-Oct-16

 

Applied
 • ช่างฉีด หน้าที่set up, adjust condition
 • วุฒิการศึกษาปวช ขึ้นไป
 • 3 ปี ด้านติดตั้งและปรับ condition

24-Oct-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล