Maintenance Manager

VS Chem (1970) Ltd. (Nitro Chemical Industry Ltd.)

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • Bachelor's Degree or Higher in Mechanical /related
 • 5 years' experience in maintenance and engineering
 • Good command of English

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Mechanical Engineering

Rama Production Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • ดูแลรับผิดชอบในการจัดทำแผนงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร
 • ควบคุมและดำเนินการบำรุงรักษาตามแผนที่กำหนด
 • บริหารสต๊อกอะไหล่ของเครื่องจักรต่างๆ

27-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Head of Facilities and Maintenance

AJ Hunters (Thailand) Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • manage factory facilities
 • predictive and preventative maintenance
 • usage and repair/maintenance of machinery

27-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Production Manager / Plant Manager

P.S.P. Specialties Co.,Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • Bachelor′s Degree or higher in Engineering
 • At least 10 years’ experience in manufacturing
 • Have an experience in Lubricant or Grease

27-Oct-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศกรรมเครื่องกล,อุตสาหการ
 • มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีความรู้พื้นฐานทางด้าน SPC,QCC,ISO 9001,ISO14001

26-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิศวกรรมด้านการการผลิต
 • มีประสบการณ์ในงานพิมพ์กล่องลูกฟูก

26-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 years experience in a manufacturing management
 • Bachelor’s degree in Mechanical Engineering
 • Has experience of maintaining utilities systems

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบวิศวกรรมไฟฟ้า
 • มีความรู้ในสายงานเป็นอย่างดี
 • หากมีประกาศนียบัตร(ผชร.) พิจารณาเป็นพิเศษ

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Mechanic ( Samutsakorn Branch)

Scania Siam Co.,Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • High vocational and above
 • Heavy vehicle technician or equivalent
 • Experience maintaining heavy vehicles

25-Oct-16

 

Applied
 • experience in All Engineer over 15 years
 • Electrical Engineering, Mechanical Engineering
 • Project Managment,Civil Engineering

24-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล