• วุฒิ ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยสิ่งแวดล้อม
  • เพศชาย อายุ 23 - 30 ปี ขึ้นไป
  • สามารถเป็นวิทยากร และผู้นำกิจกรรมได้

23-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • Male/ Female, age 25-35 years old.
  • Degree in Occupational Health,Safety Management.
  • 3-5 years experience in in Manufacturing Industry.

20-Oct-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล