• เพศชาย/หญิง
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป

21-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor’s in Occupational Health and Safety
 • Safety License
 • ISO, OHSAS 18001, Thai Safety

21-Oct-16

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป เพศชาย
 • วางแผนการบำรุงรักษาอาคารให้อยู่ในสภาพดี
 • ประสานงานกับหน่วยงานของราชการที่เกี่ยวข้อง

20-Oct-16

 

Applied

Safety Supervisor

Siam M&M Recruitment Co., Ltd.

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Occupational Health and Safety
 • ISO 9001, ISO4001, and OHSAS/TIS 18001
 • Aircon Manufacturing

20-Oct-16

 

Applied

SHE Coordinator

Siam M&M Recruitment Co., Ltd.

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Tyre production
 • SHE (Environment) law
 • plant management

18-Oct-16

 

Applied
 • จัดทำรายงานและจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้อง
 • ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับพนักงานในบริษัท
 • สอบสวนและประสานงานเมื่อเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน

17-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัยและอาชีวอนามัย
 • มีพาหนะส่วนตัวเพื่อใช้เดินทางมาทำงาน
 • สามารถทำงานที่โรงงานลำลูกกา คลอง 14 ได้

17-Oct-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล