• จัดทำรายงานและจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้อง
 • ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับพนักงานในบริษัท
 • สอบสวนและประสานงานเมื่อเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน

09-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ทำงานเกี่ยวกับเอกสารและความปลอดภัย
 • เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 25 - 35 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 2 - 5 ปีขึ้นไป

08-Dec-16

 

Applied
 • Aged 35-45 years old
 • 3 years sales experience in water or waste water
 • Bachelor or Master’s degree in Waste Water

08-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป เพศชาย
 • วางแผนการบำรุงรักษาอาคารให้อยู่ในสภาพดี
 • ประสานงานกับหน่วยงานของราชการที่เกี่ยวข้อง

07-Dec-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล