• เพศชาย อายุ 23-28 ปี
 • ประสบการณ์ 1-3 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto CAD

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • สามารถทำงาน SITE

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
 • มีประสบการณ์ด้านการตรวจวัดสิ่งแวดล้อม
 • ปฏิบัติงานด้านการให้บริการอาชีวอนามัย

25-Oct-16

 

Applied
 • Recognized as one of the best employers
 • Great location, people and work culture
 • Great career development opportunity

24-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อบรบพนักงานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน
 • ดูแลความปลอดภัยทั้งโรงงาน
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

24-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • สามารถไปประจำหน่วยงานก่อสร้างตามสถานที่ต่างๆได้

24-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor’s or Master's degree in Environmental
 • At least 5 years of working experience
 • Monitoring preferably experience in Hydropower

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Engineering, major in Elect, Mech, envir
 • Experience in the design for 10 yrs
 • Strong engineering designs background in Construct

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • BA in Engineering, major in environmental or Mech
 • 3-6 yrs working exps. in the design of sanitary
 • Good spoken and written English

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมหรือคุณวุฒิเทียบเท่า
 • สามารถออกแบบระบบ บำบัดน้ำเสีย และระบบผลิต BIO GAS
 • มีประสบการณ์งานด้านออกแบบไม่น้อยกว่า 5 ปี

20-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รับผิดชอบ งานขายโครงการ
 • ปริญญาตรี วิศวสิ่งแวดล้อม
 • มีใบอนุญาต กว. หรือ ผู้ควบคุมมลพิษ

20-Oct-16

 

Applied
 • รับผิดชอบ งานขายโครงการ
 • ปริญญาตรี วิศวสิ่งแวดล้อม
 • มีใบอนุญาต กว. หรือ ผู้ควบคุมมลพิษ

20-Oct-16

 

Applied

Environmental Scientist - Bangkok

CH2M

กรุงเทพมหานคร

 • Full-time
 • Able to work and travel independently in the field
 • Possess good English communication skill

13-Oct-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล