• เพศชาย อายุ 30-45 ปี
 • มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3 - 5 ปี
 • มีความละเอียดรอบครอบ และรับผิดชอบต่อหน้าที่สูง

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ด้วนความปลอดภัยอาชีวอนามัย
 • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ - ชาย อายุ - 25 - 40 ปี
 • เข้าใจเกี่ยวกับหลักการจัดการความปลอดภัยในการทำงาน
 • ประสบการณ์การทำงาน - 1 ปี ขึ้นไป

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Logistics Engineer and Environment Health and Safe
 • Improve , quality standard , of the works
 • Supply chain team, and other supporting functions

10-Dec-16

 

Applied
 • Safety Specialist
 • Chemical, Oil & Gas, Petrochemical , Food , Pulp
 • EHS , ISO 9001, ISO 14001 and OHSAS 18001

09-Dec-16

THB45k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • เพศชาย อายุ 22-30 ปี (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 • ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัย
 • สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้(ระดับหนึ่ง)

09-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 30-45 ปี
 • มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3 - 5 ปี
 • มีความละเอียดรอบครอบ และรับผิดชอบต่อหน้าที่สูง

09-Dec-16

 

Applied
 • Chemical Engineer,
 • Process Safety, HAZOP
 • HSE Management System,

09-Dec-16

 

Applied
 • เพศหญิงหรือชาย อายุระหว่าง 25-35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • ประสบการณ์ในงาน ตัั้งแต่ 2 ปีขึั้นไป

09-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • HSE , Occupation , health , Engineering , Safety
 • Process , design
 • PSI , PHA , corporate , standard

09-Dec-16

 

Applied
 • Male / Female Age 30 Years old up
 • Engineering with Bachelor degree or higher.
 • Ability and experienced in Automobile industrial

09-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or Female age over 35 years.
 • Bachelor's degree Environmental Engineering.
 • Work experience at least 3 years

09-Dec-16

THB30k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Male or female, aged 35 years up.
 • Minimum 6 year Health and Safety field experience
 • Minimum 6 year of supervisory experience.

09-Dec-16

THB30k - 35k /เดือน

Applied
 • Degree or Master Degree in Safety Engineer
 • Good understanding and application of HSE standard
 • Good command of spoken and written English

09-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดทำและวางแผนงานด้านความปลอดภัย
 • ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน 2-3 ปี

09-Dec-16

 

Applied
 • HSE , plans ,program ,construction ,Petrochemical
 • refineries, plants and shipyards. oil and gas
 • mobile , crane , Machinery, lifting equipment, etc

09-Dec-16

 

Applied
 • Male is preferred, 38 - 45 year old
 • degree in occupational health and safety
 • 10 years in safety field with large manufacturing

09-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male / Female, 25 years old up
 • Bachelor‘s Degree in Health and Safety
 • Leadership with communication skill

09-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male / Age 25-32 Year
 • Minimum Experience 3-5 Years
 • English or Korea Languages

08-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 23 - 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • มีประสบการณ์ 2 - 3 ปี ขึ้นไป

08-Dec-16

 

Applied
 • เพศ - ชาย อายุ - 25 - 40 ปี
 • เข้าใจเกี่ยวกับหลักการจัดการความปลอดภัยในการทำงาน
 • ประสบการณ์การทำงาน - 1 ปี ขึ้นไป

08-Dec-16

 

Applied
 • ป.ตรี/โท วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 • มีประสบการณ์ด้านระบบบำบัดน้ำเสียเคมี 1 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านระบบสิ่งแวดล้อมภายในโรงงาน

08-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Speaking and writing English
 • Construction experience in oil & gas project
 • Daily own journey to working (home to office)

08-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
 • สามารถเดินทางมาทำงานด้วยตนเองได้

08-Dec-16

 

Applied
 • วิเคราะห์งานเพื่อบ่งชี้อันตราย กำหนดมาตรการป้องกัน
 • ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย/จัดทำรายงานผล
 • ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน

08-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อายุ 23 – 35 ปี
 • มีความรับผิดชอบสูง
 • มีความละเอียดรอบคอบ

08-Dec-16

 

Applied
 • หญิงหรือชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยฯ หรือผ่านการฝึกอบรม
 • จัดประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยฯ

08-Dec-16

 

Applied

Safety Officer

Civica (Thailand) Co., Ltd.

ฉะเชิงเทรา

 • หญิงหรือชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยฯ หรือผ่านการฝึกอบรม
 • จัดประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยฯ

08-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญาตรีวิศวกรรมเคมี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • มีทักษะในการเจรจา ละเอียด รอบคอบ

08-Dec-16

 

Applied

Sefety Officer

CH Auto Industry Co., Ltd.

ฉะเชิงเทรา

 • ฝึกอบรมพนักงานด้านความปลอดภัย
 • ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยความปลอดภัยฯ
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป

08-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Environmental engineering
 • 5 years of working experience in environmental
 • Experience with energy assessment

08-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Public Health Occupational He
 • Workable Communication in English
 • Knowledge of foods law and regulation

08-Dec-16

 

Applied
 • Make the yearly plan on the job safety.
 • Degree in Occupational Health & Safety.
 • Experience in factory or warehouse environment

08-Dec-16

 

Applied
 • วุฒิ ปริญญาตรี
 • สาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • ไม่จำกัดประสบการณ์

08-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย - หญิง อายุ 28 - 40 ปี
 • จบด้าน จป.วิชาชีพ
 • มีประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรม 5 ปี ขึ้นไป

08-Dec-16

 

Applied
 • Degree in Occupational Safety and Health.
 • 5 yrs in HSE from manufacturing environment
 • ISO 14001, OHSAS 18001

07-Dec-16

THB45k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor’s or above with the major
 • At least 5 years in facility operation
 • ISO 14001 & OHSAS 18001 Internal Auditor License

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or Female, 24 - 30 years old
 • Bachelor's degree in occupational Safety
 • Experienced 2 years up in Safety

07-Dec-16

 

Applied
 • Performs environmental aspects
 • Maintains good environment and safety
 • Controls cost and economical of materials

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Fluent communication in English & Thai
 • Technician level certification
 • Flexible to work anyplace

07-Dec-16

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • Environment Engineer ,Environment Science
 • 2 years experiences and concerning with Product
 • Work management concern with Internal

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วางแผนงานด้านความปลอดภัย
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • ควบคุมดูแลเรื่องความปลอดภัยภายในโรงงาน

07-Dec-16

 

Applied
 • มีโบนัสประจำปีให้/ปรับค่าแรงให้ทุกปี
 • มีหอพักกนักงาน
 • มีวันหยุดประจำปีและวันหยุดยาวช่วงเทศกาล

07-Dec-16

THB13k - 25k /เดือน

Applied
 • Good experience in Hazardous goods storage
 • Have Professional Safety License
 • Able to work at Laemchabang

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาด้านชีวอนามัยและความปลอดภัยในกา
 • สามารถทำงานภายใต้สภาวะที่กดดันได้ดี
 • มีความรู้การบริหารงานด้านการผลิต

07-Dec-16

 

Applied
 • ป.ตรีขึ้นไป สาขาปิโตรเคมี, สาขาระบบอุปกรณ์
 • ประสบการณ์โรงงานปิโตรเคมีคอล
 • ประสบการณ์ด้านการจัดการระบบโรงงาน

07-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor degree in Occupational Health and Safety
 • Male or Female, age between 20-30 years old
 • Good command in English (Speaking,writing)

07-Dec-16

 

Applied
 • Degree in Engineering or technical
 • Knowledge of Operational Excellence (OE)
 • Fluent in Thai and English

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ - ชาย อายุ - 25 - 40 ปี
 • เข้าใจเกี่ยวกับหลักการจัดการความปลอดภัยในการทำงาน
 • ประสบการณ์การทำงาน - 1 ปี ขึ้นไป

07-Dec-16

 

Applied
 • Health, Safety and Occupational
 • ISO and OHSAS
 • HSE Management

07-Dec-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล