• เพศชาย / หญิง อายุ 21-30 ปี
 • วุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
 • มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รับผิดชอบงาน จป.วิชาชีพ และจัดทำแผนความปลอดภัย
 • ควบคุมพนักงานให้ปฏหิบัติตามนโฆยบายของบริษัท
 • สอบสวน/รายงานผล/วิเคราะห์การเกิดอุบัติเหตุ

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Safety Supervisor

URC (Thailand) Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • Bachelor’s Degree in Occupational Health & Safety
 • At least 2 years’ experience
 • Able to work at Samutsakorn Industrial Estate

07-Dec-16

 

Applied
 • Thai, Male / female, age 37 - 45 years old.
 • Bachelor’s Degree in Occupational Health
 • Strong people management

06-Dec-16

 

Applied
 • Male is preferable, aged 26 – 35 years old
 • Bachelor or Master’s degree in Occupational Health
 • 3 years of experience in the safety field

06-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ตรวจสอบความปลอดภัยในการทำงาน
 • จัดทำมาตรการและควบคุมความปลอดภัย
 • มีความรู้ในงานระบบคุณภาพ ISO 9001, 14000

06-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัย/วิศวกรรมความปลอดภัย
 • ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร จป.วิชาชีพและมีใบรับรองฯ
 • มีประสบการณ์ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างน้อย1ปี

05-Dec-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล