• ตรวจสอบความปลอดภัยในการทำงาน
  • จัดทำมาตรการและควบคุมความปลอดภัย
  • มีความรู้ในงานระบบคุณภาพ ISO 9001, 14000

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • เพศชาย / หญิง อายุ 21-30 ปี
  • วุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
  • มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี

19-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ปริญญาตรี สาขา อาชีวอนามัย ความปลอดภัย
  • จัดทำและรายงานการติดตามระบบ ISO 14001
  • ช่วยงานด้านความปลอดภัยของ จป.วิชาชีพ

18-Oct-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล